Newsy z 13 marca 2018

   poprzedni dzień »
13 marca 2018

Specjalizująca się w dystrybucji defibrylatorów firma AGM Mitka Łabza wydała komiksowy poradnik pt. Pomocny Dżo, z którego czytelnik dowie się jak reagować w sytuacji kryzysowej, jak udzielić pierwszej pomocy, a przede wszystkim - jak skorzystać z defibrylatora. Autorami tego komiksu są Paweł Śmiałek i Marcin Wierzchowski.   poprzedni dzień »